Knal Relaxed
Image default
Anders

Wat weet je over Botox?

Botox, of botulinetoxine in medische termen, kent al lange tijd een enorme populariteit in de strijd tegen huidverouderingsverschijnselen zoals rimpels en kraaienpootjes. Vanaf een zekere leeftijd zijn rimpels nog moeilijk te camoufleren en kiezen veel mensen voor een meer duurzame oplossing. Botox helpt zo, naast de medische eigenschappen die het bezit, ook het esthetische welzijn bevorderen.

De toepassingen van Botox

Botox zorgt ervoor dat de overdracht van prikkels van de zenuwbanen geremd worden. Hierdoor zullen spieren aanzienlijk minder samentrekken en kunnen ze dus ook geen rimpels nalaten. Het effect van botox blijft 3 tot 6 maanden zichtbaar, waardoor het dan wel geen permanente oplossing biedt tegen rimpels en kraaienpootjes, maar op middellange termijn mooie resultaten oplevert.
Naast het esthetische toepassingen wordt Botox in de medische disciplines ook gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld migraine en knarsetanden.

De behandeling met Botox

Tijdens een eerste consult zal steeds een intake gebeuren waarbij de medische toestand wordt nagegaan en waarbij een uitgebreide bevraging gebeurt naar de medische precedenten. Ook zal de behandelende arts de behandelmogelijkheden overlopen evenals de resultaten die mogen verwacht worden, de voordelen van de behandeling en de risico’s die eraan verbonden zijn. Pas daarna kan een goede keuze gemaakt worden en kan de behandeling opgestart worden.
Botox wordt rechtstreeks geïnjecteerd in de te behandelen spieren, wat een exacte locatie van de te behandelen zone en spieren noodzakelijk maakt. Hiervoor zal door de behandelaar gevraagd worden om met het gezicht enkele bewegingen te maken tot de juiste punten voor de injecties zichtbaar worden. Een behandeling duurt gemiddeld een 10 tot 15 minuten en kan nadien wel nog een lichte pijn veroorzaken.
Na de behandeling is het belangrijk de geïnjecteerde plaatsen niet te masseren, er geen druk op uit te oefenen en blootstelling aan direct zonlicht te vermijden. Na een drietal weken volgt dan een controle bij de behandelaar.

Veelgestelde vragen over Botox

Is Botox veilig?
Het gebruik van Botox omwille van esthetische redenen is absoluut een veilige behandeling. De stof wordt al decennialang ingezet zonder schadelijke effecten bij de behandelde personen.

Op welke termijn mag je resultaten verwachten?
Na een behandeling met botox is ongeveer de helft van het uiteindelijke resultaat al na 3 dagen zichtbaar. Na ongeveer 2 weken kan het volledige resultaat bewonderd worden en dat voor 3 tot 6 maanden lang.

Wat kost een behandeling met Botox?
De kostprijs van een behandeling met Botox is volledig afhankelijk van de te behandelen plaats(en). De artsen geven u graag een behandelplan met bijbehorende kostprijs mee na een eerste consult.

Wanneer is een behandeling te vermijden?
Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, komen niet in aanmerking voor een behandeling. Hetzelfde geldt voor mensen die minder dan 3 weken geleden een vorige behandeling ondergingen of die bepaalde medicatie nemen. Wie een behandeling overweegt, kan al deze zaken aangeven bij de arts die dan een weloverwogen en verantwoorde beslissing hierin neemt.

Heeft een behandeling een minder natuurlijke uitstraling tot gevolg?
Nee, door een perfecte dosering en door de injecties op exact de juiste plaats toe te dienen, blijft de natuurlijke uitstraling intact. De arts zal je hier vooraf uitgebreid over informeren.